Dilo-İzomasyon süreci sürdürülebilir dokusuz kumaşların önünü açıyor

Enerji ve ham maddelerdeki maliyet artışlarının ışığında, tüm tekstil üretim zinciri enerji ve ham madde tasarrufu fırsatlarına yöneliyor. Dokusuz kumaş üreticileri de günümüzde bu fırsatların arayışında olanlardan. Kesikli elyaftan dokusuz kumaş üretimine yönelik, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanan, komple “Alman Yapımı” nonwoven hatlarının önde gelen üreticisi ve tedarikçisi olan Dilo Grubu, son yıllarda tüm kesikli elyaf proseslerinde olumlu sonuçlarla neticelenen ve işlem verimliliğini, tülbent kalitesini ve homojenliğini artıran yeni makineler geliştirmeye odaklandı. Bahsedilen tüm bu unsurlar, bir taraftan elyaf tüketimini azaltırken, öte yandan daha düzgün bir tülbent kitlesi sunmayı amaçlayan “Dilo-İzomasyon” prosesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Öte yandan Dilo makinalarıyla tülbent oluşturma ve tülbent bağlama sürecinde kullan prosesler çoğunlukla mekanik olduğundan ötürü, müşteriler haddizatında her kilogram üretim için mekanik-olmayan proseslere kıyasla oldukça düşük enerji harcamanın keyfini yaşıyor.

Eberbach’de yerleşik, açma, harmanlama, taraklama, çapraz bağlama ve iğneleme teknolojileri alanında, uluslararası arenada uzman aile şirketi, nonwoven endüstrisindeki prosese sayısız yenilikleri ve keşifleri ile sürekli bir şekilde katkı sağlıyor. Dilo Grubu, sektörün öncüleri olan ortak şirketlerle yakın ilişki içerisinde, sadece dünya çapında % 6’lık bir büyüme oranıyla bugünün en önemli bağlama teknolojisi olan iğneleme alanında değil, aynı zamanda ısı, su ve kimyasal bağlama teknikleri gibi diğer sabitleme teknolojilerinde de komple hat kurulum hizmeti sağlıyor. Her tür elyafın – insan yapımı, organik, doğal ve hatta metalik elyaf– çeşitli evrensel uygulamalara yönelik olarak hatlarında işlenebildiğini ortaya koyan Dilo, oldukça büyük potansiyele sahip, son derece yenilikçi, son model üretim hatlarına yönelik olarak daha yüksek bir büyüme bekliyor. Ürün çıkış hızları, tülbent kalitesi, üretim verimliliği, çalışma kolaylığı ve servis kalitesi yanında endüstriye yıllar içinde kazandırmış oldukları sayısız yenilik ve keşifle, Dilo Grubu yıllar içerisinde dokusuz kumaş alanında haklı bir itibar kazanmıştır. Dilo Grubu sonuç olarak, bugün kesikli elyaf nonwoven iğneleme hatlarının, satış̧ hacmi ve istihdam kapasitesi bakımından en büyük tedarikçisi konumuna ulaşmıştır.

Dilo Group CEO’su Johann Phillip Dilo, Dilo Grubunun sürdürülebilirlik boyutları, sürdürülebilirliğin dokusuz kumaşlara uygulanabilirliği, sürdürülebilir dokusuz kumaşların geleceği, dünya ve Türkiye’de dokusuz kumaş pazarının gelişimi ve dokusuz kumaş üretiminde eğilimler konularında dergimize özel, etkileyici ve aydınlatıcı bir röportaj bahşetti.22 Temmuz 1953, Eberbach doğumlu olan Johann Phillip Dilo, Darmstadt’da bulunan Teschnische Hochschule’den Makine Mühendisliği diploması aldı. Dilo Group’da üst düzey yönetim görevi yanında, Phillip Dilo VDMA Alman Tekstil Makineleri Derneği’nin 2005 ile 2008 yılları arasında Başkanlığını yürüttü ve aynı zamanda aynı süreçte CEMATEX kurulunun üyeliğini sürdürdü.

Keyifli okumalar!…

Bugünün sürdürülebilirlik tanımı ekonomik, ekolojik ve toplumsal alanların bütününde kalıcı bir şekilde sürdürülebilir gelişmeyi içermektedir. Dokusuz kumaşlarda sürdürülebilirliği nasıl tanımlıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik terimine tarihsel açıdan bakıldığında sadece ormancılıkla bağlantılı olduğu görülmektedir. Ağaç dikim alanlarında sadece doğal olarak yeniden büyüyecek miktarda ağaç kesilmiştir. Bugün bu özgün anlam bir sapma göstererek, endüstri tarafından keşfedilen kaynakların yerine, geri dönüştürülebilir ve/veya biyolojik olarak bozulabilir, kısaca çevreyle uyumlu veya ekolojik olan, doğal biyolojik kaynakların kullanımını içeren prosesleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Dilo çevreye olan sorumluluğunu nasıl değerlendiriyor?

Çevre gereksinimleri karşılama noktasında Dilo’nun odak noktası iki bağlamda değerlendirilebilir. Birinci bağlamda, doğal elyaflar ve biyolojik olarak geri dönüştürülebilir elyafların işlenmesine yönelik olarak programımızdaki makinelerin sağlanması, tekstil ürünlerinin ve elyafların geri dönüştürülmesi yanında biyo-plastikten yapılan elyafların işlenebilirliği yer alırken, diğer bağlamda düşük enerji tüketimine sahip makine tedariki yer almaktadır. Tülbent oluşturma ve tülbent bağlama sürecinde kullanılan proseslerimiz çoğunlukla mekanik olduğundan ötürü, biz haddizatında 1 kg üretim için enerji gereksiniminin mekanik-olmayan proseslere kıyasla daha düşük olduğu bir alanda faaliyet gösteriyoruz.

Dilo ürünlerinin ekonomik avantajlarını özetleyebilir misiniz? Üreticiler bu yatırım maliyetlerini ne kadarlık bir sürede amorti edebilirler?

Bu soruya ancak daha geniş kapsamlı bir genelleme ile cevap verilebilir. Zira ekonomik avantajın dayanağı, makinenin saat başına elyaf çıkış hızı, verimliliği ve bir bütün olarak komple bir hatta kullanılabilirliğine dayanan yüksek üretim hızıdır. Teknolojilerimize bakıldığında durumun çoğunlukla böyle olduğu görülmektedir, çünkü ürünlerimiz yüksek elyaf çıkış hızı ve verimlilikle anılmaktadır. Bir diğer önemli nokta, homojenlik, sağlamlık, aşınma direnci ve benzerleri gibi belirli ayırt edici kalite özelliklerini elde edebilmek için kullanılan elyaf miktarıdır. Bu da, malzemenin yüzeyinin elyaf dağılımı bakımından daha dengeli olmasını sağlama noktasındaki adımlarımızla başarılmaktadır. Elyaf tüketimini azaltarak, dokusuz kumaş ürününde daha fazla düzgünlük sağlama imkanı sunan “İzomasyon” genel başlığı altında bir çok başarı elde ettik. Yatırılan sermayenin amortisman süresi, sürekli bir şekilde daha da geliştirilen benzeri ekonomik avantajlardan ötürü nispeten kısa olmaktadır. Öte yandan, dokusuz kumaş ürünleri pazarında bu tarz ürünler için çeşitli dilimlerde görülebilecek farklı fiyat durumu da şüphesiz amortisman süresini etkilemektedir.

Dilo’nun sürdürülebilir dokusuz kumaşların geleceği konusundaki öngörüleri nelerdir?

Günümüzde, tarım sektörü de dahil olmak üzere, bütün endüstrileşmiş dünya, daha ekolojik, daha çevre dostu olabilmenin yanında ham madde ve enerjiden tasarruf sağlama noktasında gayret sarf etmektedir. Bu, bugün Batı yarımküredeki hemen hemen tüm endüstri sektörleri ve şüphesiz dokusuz kumaş endüstrisi için de geçerlidir. Endüstrinin oldukça önemli bir yönünü oluşturan bu genel eğilimin, bu gezegende hayatta kalabilmek için zorunluluk olduğunu anlıyoruz.Bundan dolayıdır ki, sürdürülebilir dokusuz kumaşlar ve proseslerin parlak bir geleceği olacağı öngörülmektedir.

Sürdürülebilirliğin dokusuz kumaş endüstrisine uygulanabilirliğine yönelik deneyimleriniz nelerdir?

“Sürdürülebilirlik” terimi için yukarıda yaptığım kişisel tanımıma ilave olarak özellikle iğneleme endüstrisinde çevreye uygun endüstriyel prosesler bakımından oldukça ses getirecek uzun vadeli bir altyapı gördüğümü söyleyebilirim. Daha önce de belirtildiğim gibi dokusuz kumaşlarda her çeşit elyaf işlenebilir, fakat bu bağlamda şüphesiz öncelik doğal elyaflar, geri dönüştürülebilir elyaflar, biyolojik olarak bozulabilir elyaflar ve biyobazlı polimerlerdedir.

Makine seçimi ve proses aşamaları bakımından enerji ve ham madde maliyetleri ne kadar önemlidir?

Yukarıda da değindiğim gibi enerji ve hammadde maliyetleri tekstil üretiminde en önemli rolü oynadığından, enerji ve ham madde verimliliği ekseninde makine ve teknoloji seçimine yönelik bir eğilim vardır. Bundan ötürü, araştırma ve geliştirme departmanlarımızın ürün yelpazemize kattıkları başarılar dikkat çekmeye devam edecektir.

Dokusuz kumaşların ve teknik tekstillerin üretilmesinde gözlemlediğiniz güncel eğilimler nelerdir?

Dokusuz kumaşların ve teknik tekstillerin üretiminde güncel bir eğilim, yeni elyaf materyallerindeki hacim artışı olup, makine bileşenlerinin bu münferit yeni elyafın işlenmesini en uygun şekle sokmak için uyarlanması gerekmektedir. Bu yeni elyaflar şüphesiz aynı zamanda karbon elyafını da içermektedir. Bunun yanında, kısmen daha küçük hacimlerde olmak üzere, çok özel uygulamalara doğru genel bir eğilim gözlemlenebilir.

Dünyada ve Türkiye’de dokusuz kumaş endüstrisindeki büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çeşitli endüstri derneklerinden elde edilen genel istatistiksel verilere dayanarak, iğneleme ile üretilmiş dokusuz kumaş ürünlerinin dünya genelinde ortalama olarak yıllık yaklaşık % 6 civarında istikrarlı bir büyümeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Kesik elyaf ürünlerinden dokusuz kumaş üretimine yönelik en büyük dilimi mekanik iğneleme oluşturmaktadır.

Dilo’da son zamanlarda yaşanan gelişmeleri ve yakın zaman için öngörülen yenilikleri özetleyebilir misiniz?

Elyaf hazırlık, taraklama, çapraz serme ve iğnelemeye yönelik geliştirdiğimiz makineler dünya genelinde alanlarında lider konumda bulunmaktadır.

İstanbul, Şangay, Moskova ve Charlotte’da bulunan kendi iştiraklerimizin yanı sıra acenta ağımızla dünya genelinde sağladığımız örgütlenmemizden aldığımız destek sayesinde sürekli bir şekilde müşteri tabanımıza daha fazla yakınlaşma ve daha kaliteli hizmet sunma çabalarımızın ayrıca vurgulanması gerekmektedir.

Sürdürülebilir yenilik ve üretim konusunda dünya pazarlarına son mesajınız nedir?

Ekolojik başarıların ve sürdürülebilirliğin, dünya genelinde tüm toplumlarda bir an önce kabul görmesi büyük önem taşımaktadır.